De zorgcoördinator coördineert de zorg op school. In onze school nemen juf Greet (kleuter), juf Eva (1ste-2de leerjaar), juf Sophie (3de-4de leerjaar) en juf Inge (5de-6de leerjaar) deze taak ter harte.
Je kan hen steeds aanspreken indien u om een of andere reden bezorgd bent over je kind.

In samenspraak tussen ouders en zorgteam kan ook het VCLB geraadpleegd worden.

 Onze zorgvisie
 Ons pestactieplan