Zoals elk jaar heeft u de mogelijkheid om via de school paasboeken te bestellen aan € 6,00.
Dit is uiteraard volledig vrijblijvend. 
De paasboeken komen op de schoolrekening.