Ouderraad

    Informatie betreffende de Infoavond rond het thema Nieuwe autoriteit van donderdag 15 maart

   Spreekster : Karin Timmermans - “Het ijzer smeden als het koud is” 

   Nieuwe autoriteit geeft concrete handvaten om samen met het ganse team van
   de school, ouders en andere betrokkenen sterker staan ten aanzien van
   probleemgedrag.

   Het geeft kansen om samen grenzen te trekken en tegelijk te werken aan een
   positieve relatie met de leerlingen.

   Resultaten van onze online bevraging:
   https://anneliesvercruysse.typeform.com/report/nJhrRg/P0wYUWUj7tPwdvxi

   BoekKlikvorsjes


Flapuit


MOS

   Zaterdag 24 maart 2018 :  Algemene klusdag (kleutertuin wordt opengemaakt)


VlierbeekkermisSpel- en oudercafé


Quiz


Liemingen


Veiligheid


Leesplezier


Verfraaiing


Laatstejaarsreceptie