Het recht op privacy eindigt niet aan de schoolpoort!
Ook de schooldirectie en leerkrachten dienen een aantal regels in acht te nemen om de persoonlijke levenssfeer van elke leerling te respecteren. 

Welke informatie mag de school allemaal opvragen?
Hoe lang mag ze die bijhouden?
Wat doet de school met de foto’s van mijn kind?
Mogen leerlingen de les filmen of omgekeerd?

Meer informatie kunnen jullie hier terugvinden.


 Gedragsregels