Wil je nog graag inschrijven voor het huidig schooljaar 2018-2019, neem dan contact op met de school en maak een afspraak.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 verlopen via een online platform.

Opgelet : De Abdijschool en de wijkschool zijn 2 aparte scholen.  Indien je dit wenst, dien je beide scholen in uw voorkeurslijst op te geven in volgorde van voorkeur. Met je plaats in de wijkschool heb je automatisch toegang in de lagere school in de Abdijschool.

image001  https://meldjeaan.leuven.be/

Hieronder kan je 2 filmpjes terugvinden met meer informatie.
     Het korte filmpje (3,5 minuten) geeft algemene informatie over hoe aanmelden en inschrijven.
     Het lange filmpje(9 minuten) legt uit hoe de vrije plaatsen door het aanmeldsysteem worden verdeeld.
     In deze infobrochure vindt u alle nuttige informatie.
     Hierbij vindt u ook nog 7 belangrijke tips om u aan te melden!
    

Tijdslijn aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 van kinderen geboren in 2017 of vroeger

Periode 1: Voorrang voor kinderen die al een broer en/of zus hebben in de school en kinderen van personeel

Aanmelden: januari -  van dinsdag 8 januari tot en met dinsdag 22 januari 2019
Bericht:       februari - op donderdag 21 februari 2019
Inschrijven: maart -    van vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019

Periode 2: Alle kinderen

Aanmelden: maart - van vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019
Bericht:       april -   op maandag 29 april 2019
Inschrijven: mei -    van woensdag 9 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor de kinderen die nog geen plaats vonden

Vanaf dinsdag 28 mei 2019

Belangrijk:
- Kijk goed naar de data van aanmelden en meld u aan in deze periode.
- Tijdens de aanmeldingsperiodes kunt u ook altijd uw gegevens aanpassen.

 Wat meebrengen bij een inschrijving?

> de identiteitskaart (of isi+-kaart) van het kind
> een ander officieel document, dat de identiteit van uw kind aantoont
> eventueel rapport van de vorige school (lagere school)

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij de ouders een andere schoolkeuze maken of dat de ouders zich niet akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Wanneer scoort uw kind op de indicator "opleidingsniveau van de moeder"?

Een leerling scoort op de indicator "opleidingsniveau van de moeder" als de moeder niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO, BSO, HSTL of een diploma van de 4e graad BSO)

Wanneer scoort uw kind op de indicator "schooltoelage"?

Een leerling scoort op de indicator "schooltoelage" als hij of een broer of zus het afgelopen schooljaar een schooltoelage gekregen heeft en hiervan een bewijsstuk kan voorleggen.