Ik ben ziek. Wat nu?

In het begin van het schooljaar ontvangen de ouders 4 afwezigheidskaarten voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen. Het volstaat in voorkomend geval zo'n afwezigheidskaart in te vullen. Je verwittigt de school zo vlug mogelijk (telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis. Dergelijke kaart kan echter slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Ben je je afwezigheidskaarten verloren, dan kan je  nieuwe kaarten afdrukken. Let wel: je kan maar 4 kaarten per jaar gebruiken. De aanwezigheden van de leerling worden ingegeven in een computerprogramma dat in rechtstreekse verbinding staat met het ministerie van onderwijs. Een vijfde kaart wordt gelijkgesteld met onwettig afwezig.

Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.

Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest volstaan dat het ziektebeeld bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Belangrijk i.v.m. de zwem- en gymactiviteiten:

Leerlingen van het lager onderwijs die, wegens ziekte of om andere redenen, niet kunnen zwemmen of turnen, moeten aan de klastitularis een schriftelijke verklaring van de ouders voorleggen.


Contact

Tijdig jouw kind inschrijven?

Inschrijvingen in onze school

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x