Inschrijvingen

Hoe inschrijven?

Wil je nog graag inschrijven voor het huidig schooljaar 2019-2020, neem dan contact op met de school en maak een afspraak.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 verlopen via een online platform.

Opgelet : De Abdijschool en de wijkschool zijn 2 aparte scholen.  Indien je dit wenst, dien je beide scholen in uw voorkeurslijst op te geven in volgorde van voorkeur. Met je plaats in de wijkschool heb je automatisch toegang in de lagere school in de Abdijschool.

  https://meldjeaan.leuven.be/

Hieronder kan je 2 filmpjes terugvinden met meer informatie.
Het korte filmpje (3,5 minuten) geeft algemene informatie over hoe aanmelden en inschrijven.
Het lange filmpje(9 minuten) legt uit hoe de vrije plaatsen door het aanmeldingssysteem worden verdeeld.
In deze infobrochure vindt u alle nuttige informatie.
         

Tijdslijn aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 van kinderen geboren in 2019 of vroeger

Periode 1: Voorrang voor kinderen die al een broer en/of zus hebben in de school en kinderen van personeel

Aanmelden: 5 januari - 9 uur tot 26 januari 2021 - 17 uur
E-mail toewijzing: 23 februari 2021
Inschrijven: 1 maart - 9 uur tot 30 maart 2021 - 17 uur

Periode 2: Alle kinderen

Aanmelden: 1 maart - 9 uur tot 30 maart 2021 - 17 uur
E-mail toewijzing: 27 april 2021
Inschrijven: 3 mei - 9 uur tot 25 mei 2021 - 17 uur

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor de kinderen die nog geen plaats vonden

Inschrijven: vanaf vrijdag 4 juni 2021.

Belangrijk:
- Kijk goed naar de data van aanmelden en meld u aan in deze periode.
- Tijdens de aanmeldingsperiodes kunt u ook altijd uw gegevens aanpassen.

 Wat meebrengen bij een inschrijving?

> de identiteitskaart (of isi+-kaart) van het kind
> een ander officieel document, dat de identiteit van uw kind aantoont
> eventueel rapport van de vorige school (lagere school)

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij de ouders een andere schoolkeuze maken of dat de ouders zich niet akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Wanneer scoort uw kind op de indicator "opleidingsniveau van de moeder"?

Een leerling scoort op de indicator "opleidingsniveau van de moeder" als de moeder niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO, BSO, HSTL of een diploma van de 4e graad BSO)

Wanneer scoort uw kind op de indicator "schooltoelage"?

Een leerling scoort op de indicator "schooltoelage" als hij of een broer of zus het afgelopen schooljaar een schooltoelage gekregen heeft en hiervan een bewijsstuk kan voorleggen.

Onze school in beeld.

Ben je op zoek naar een nieuwe school? Rondleidingen kunnen nu even niet, maar met deze filmpjes en pdf's willen we jullie alvast meenemen doorheen onze school. 
Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons 016/26 03 63.


Capaciteit

De 'capaciteit' van een school is het maximum aantal leerlingen dat een school kan toelaten voor een bepaald schooljaar.

We zijn wettelijk verplicht een aantal te plaatsen op de capaciteit van elk van onze scholen.

Onze capaciteiten zien er als volgt uit :

Kleuterschool Abdijschool :

Instapklas : 46 leerlingen
1ste kleuterklas : 46 leerlingen
2de kleuterklas : 46 leerlingen
3de kleuterklas : 46 leerlingen

Kleuterschool Wijkschool Liemingen :

Instapklas : 23 leerlingen
1ste kleuterklas : 23 leerlingen
2de kleuterklas : 23 leerlingen
3de kleuterklas : 23 leerlingen

Lagere school:

1ste leerjaar : 69 leerlingen
2de leerjaar : 69 leerlingen
3de leerjaar : 69 leerlingen
4de leerjaar : 69 leerlingen
5de leerjaar : 69 leerlingen
6de leerjaar : 69 leerlingen

Het aantal beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2021-2022


Indien het leerjaar volzet is, raden wij je aan om uw kind toch aan te melden op de wachtlijst.
Er komen geregeld plaatsen vrij binnen ieder leerjaar door verhuis,

Instapdagen, onthaaldagen en kijkdagen

De instapdag is de dag waarop een kleuter die nog geen drie jaar is voor het eerst naar school mag komen. Er zijn in een schooljaar verschillende instapdagen:

- De eerste schooldag van september.
- De eerste schooldag na de herfstvakantie.
- De eerste schooldag na de kerstvakantie.
- 1 februari.
- De eerste schooldag na de krokusvakantie.
- De eerste schooldag na de paasvakantie.
- De eerste schooldag na het verlengde hemelvaartweekend.

Een kleuter moet 2 jaar en 6 maanden zijn om op school toegelaten te worden. Wordt hij/zij op de instapdag 2 jaar en 6 maanden, dan mag hij/zij starten.

Kan je ingeschreven kleuter niet naar school komen op zijn/haar instapdag, dan mag het later op eender welke dag starten.

Verandert je kleuter van school, dan moet het niet wachten tot de volgende instapdag.

Een kleuter die reeds drie jaar is, mag op elke dag starten in de school.

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Onthaaldagen

Enkele keren per schooljaar houden wij een onthaaldagmoment waarop de ouder(s) samen met de peuter kunnen kennismaken met de juf.
De ouders en hun kind zijn op de onthaaldagen welkom tussen 15u30 en 16u00.

De instappers van schooljaar 2020-2021 mogen een kijkje komen nemen op:
donderdag 17 december 2020
donderdag 1 april 2021

Welkom !

Kijkdagen voor nieuwe inschrijvingen

Wilt u uw kind inschrijven in één van onze scholen en heb je nog vragen na het bekijken van onze filmpjes?

Daarom bieden we, samen met de andere Leuvense scholen, twee digitale vergaderingen voor ouders aan.

- Woensdag 24 februari ’21 van 09.00 uur tot 10.30 uur en van 10.30 uur tot 12.00 uur

- Donderdag 18 maart ’21 van 14.00 uur tot 15.30 uur en van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Hoe kunt u deelnemen? Schrijf u in en geef aan welke scholen u wilt 'bezoeken' en wanneer u dat wilt doen. Wij sturen u dan via mail de link naar de gewenste kijkdag.

inschrijven kan hier : 

Zindelijkheid

We hopen dat de kleuters"droog" de schoolpoort binnen stappen

Het is voor je kleuter zelf fijn om geen aandacht meer te hoeven geven aan de zindelijkheidstraining. Als dit vanzelf loopt, kan je kleuter alle aandacht geven aan het leren en spelen in de kleuterklas.
Het is ook leuk voor de andere kleuters. In een klas zonder natte broekjes kan de juf al haar aandacht geven aan het begeleiden van fijne, leerrijke activiteiten. Ze hoeft deze niet regelmatig te onderbreken om een vuil broekje te verwisselen.

Natuurlijk weten we dat het zindelijkheidsproces niet bij elke kleuter even snel of even vlotjes verloopt. Daarom hebben we een stappenplan uitgewerkt.
Merken we de eerste schooldagen dat je kleuter regelmatig nog een ongelukje heeft dan geven we een foldertje mee met 10 zinvolle tips die je kleuter kunnen helpen.
Verder wachten we dan een 3-tal weken af : Voor het eerst naar school gaan is erg spannend en heel wat jonge kleuters reageren hierop door terug in hun broekje te doen.
Als je kleuter na 3 weken nog steeds regelmatig een vuil broekje heeft, maken we een afspraak voor een gesprek. We bekijken hoe het thuis en op school loopt. Samen maken we dan afspraken.

Op deze manier werken we er samen aan!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x