Inschrijvingen

Hoe inschrijven?

Wil je nog graag inschrijven voor het huidig schooljaar 2022-2023, neem dan contact op met de school en maak een afspraak.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 verlopen via een online platform.

Opgelet : De Abdijschool en de wijkschool zijn 2 aparte scholen.  Indien je dit wenst, dien je beide scholen in uw voorkeurslijst op te geven in volgorde van voorkeur. Met je plaats in de wijkschool heb je automatisch toegang in de lagere school in de Abdijschool.

  https://meldjeaan.leuven.be/

Hieronder kan je 2 filmpjes terugvinden met meer informatie.
Het korte filmpje (3,5 minuten) geeft algemene informatie over hoe aanmelden en inschrijven.
Het lange filmpje(9 minuten) legt uit hoe de vrije plaatsen door het aanmeldingssysteem worden verdeeld.
In deze infobrochure vindt u alle nuttige informatie.
         

Tijdslijn aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 van kinderen geboren in 2021 of vroeger

Periode 1: Voorrang voor kinderen die al een broer en/of zus hebben in de school en kinderen van personeel

Aanmelden: 10 januari - 9 uur tot 24 januari 2023 - 17 uur
E-mail toewijzing: 14 februari 2023
Inschrijven: 16 februari - 9 uur tot 23 maart 2023 - 17 uur

Periode 2: Alle kinderen

Aanmelden: 28 februari - 9 uur tot 21 maart 2023 - 17 uur
E-mail toewijzing: 21 april 2023
Inschrijven: 24 april - 9 uur tot 15 mei 2023 - 17 uur

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor de kinderen die nog geen plaats vonden

Inschrijven: vanaf 23 mei 2023 - 9uur.

Belangrijk:
- Kijk goed naar de data van aanmelden en meld u aan in deze periode.
- Tijdens de aanmeldingsperiodes kunt u ook altijd uw gegevens aanpassen.

 Wat meebrengen bij een inschrijving?

> de identiteitskaart (of isi+-kaart) van het kind
> een ander officieel document, dat de identiteit van uw kind aantoont
> eventueel rapport van de vorige school (lagere school)

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij de ouders een andere schoolkeuze maken of dat de ouders zich niet akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Onze school in beeld.

Ben je op zoek naar een nieuwe school? Rondleidingen kunnen nu even niet, maar met deze filmpjes en pdf's willen we jullie alvast meenemen doorheen onze school. 
Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons 016/26 03 63.


Capaciteit

De 'capaciteit' van een school is het maximum aantal leerlingen dat een school kan toelaten voor een bepaald schooljaar.

We zijn wettelijk verplicht een aantal te plaatsen op de capaciteit van elk van onze scholen.

Onze capaciteiten zien er als volgt uit :

Kleuterschool Abdijschool :

Instapklas : 46 leerlingen
1ste kleuterklas : 46 leerlingen
2de kleuterklas : 46 leerlingen
3de kleuterklas : 46 leerlingen

Kleuterschool Wijkschool Liemingen :

Instapklas : 23 leerlingen
1ste kleuterklas : 23 leerlingen
2de kleuterklas : 23 leerlingen
3de kleuterklas : 23 leerlingen

Lagere school:

1ste leerjaar : 69 leerlingen
2de leerjaar : 69 leerlingen
3de leerjaar : 69 leerlingen
4de leerjaar : 69 leerlingen
5de leerjaar : 69 leerlingen
6de leerjaar : 69 leerlingen

Wil je weten hoeveel plaatsen er momenteel nog beschikbaar zijn bij ons op school? Neem dan een kijkje op : www.naarschoolinvlaanderen.be.

Indien het leerjaar volzet is, raden wij je aan om uw kind toch aan te melden op de wachtlijst.
Er komen geregeld plaatsen vrij binnen ieder leerjaar door verhuis,

Instapdagen, onthaaldagen en kijkdagen

De instapdag is de dag waarop een kleuter die nog geen drie jaar is voor het eerst naar school mag komen. Er zijn in een schooljaar verschillende instapdagen:

- De eerste schooldag van september.
- De eerste schooldag na de herfstvakantie.
- De eerste schooldag na de kerstvakantie.
- 1 februari.
- De eerste schooldag na de krokusvakantie.
- De eerste schooldag na de paasvakantie.
- De eerste schooldag na het verlengde hemelvaartweekend.

Een kleuter moet 2 jaar en 6 maanden zijn om op school toegelaten te worden. Wordt hij/zij op de instapdag 2 jaar en 6 maanden, dan mag hij/zij starten.

Kan je ingeschreven kleuter niet naar school komen op zijn/haar instapdag, dan mag het later op eender welke dag starten.

Verandert je kleuter van school, dan moet het niet wachten tot de volgende instapdag.

Een kleuter die reeds drie jaar is, mag op elke dag starten in de school.

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Onthaaldagen

Enkele keren per schooljaar organiseren wij een onthaaldagmoment waarop de ouder(s) samen met hun peuter kunnen kennismaken met de juf. De ouders en hun kind zijn tijdens de onthaaldagen welkom tussen 15u30 en 16u00.

De instappers van schooljaar 2022-2023 mogen een kijkje komen nemen in de week voor de vakantie dat uw kind start :de leerkracht stuurt jullie een uitnodiging via mail.

Welkom !


Kijkdagen voor nieuwe inschrijvingen

Wilt u uw kind inschrijven in één van onze scholen en heb je nog vragen na het bekijken van onze filmpjes?Daarom bieden we, samen met de andere Leuvense scholen, kijkdagen voor ouders aan:

- Woensdag 15 februari ’23 van 09.00 uur tot 10.30 uur en van 10.30 uur tot 12.00 uur
- Donderdag 9 maart ’23 van 14.00 uur tot 15.30 uur en van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Om deel te nemen aan de kijkdagen voor scholen in Leuven en Bierbeek moet je op voorhand inschrijven. Dat kan via deze link van het stad Leuven:   https://forms.office.com/r/bArXUHrp3D

Wil je onze school graag fysiek bezoeken? Dat kan.
De rondleidingen voor de kleuterschool en de eerste graad worden georganiseerd op zaterdag 19 maart tussen 9u00 en 12u00 .
De rondleidingen voor de 2de en 3de graad worden georganiseerd op enkele avonden in maart.
Omwille van de geldende coronamaatregelen, zal het aantal rondleidingen die we kunnen geven beperkt zijn. Daarom kiezen we ervoor om enkel de ouders te ontvangen die onze school nog niet kennen.
Opgelet! De fysieke rondleidingen zullen beknopt zijn!
Voor algemene schoolinformatie en meer informatie over de procedure voor aanmelden en inschrijven is het belangrijk om zeker de digitale kijkdag(en) te volgen.
Ook voor deze extra kijkdag moet je op voorhand inschrijven. Dat kan via volgende link :
Inschrijven voor de kleuterschool en 1ste graad : https://forms.gle/y3Vc9rHyDBzVYcnw5
Inschrijven voor de 2de en 3de graad : https://forms.gle/wkAJubwpePiypZCV7


Zindelijkheid

We hopen dat de kleuters"droog" de schoolpoort binnen stappen

Het is voor je kleuter zelf fijn om geen aandacht meer te hoeven geven aan de zindelijkheidstraining. Als dit vanzelf loopt, kan je kleuter alle aandacht geven aan het leren en spelen in de kleuterklas.
Het is ook leuk voor de andere kleuters. In een klas zonder natte broekjes kan de juf al haar aandacht geven aan het begeleiden van fijne, leerrijke activiteiten. Ze hoeft deze niet regelmatig te onderbreken om een vuil broekje te verwisselen.

Natuurlijk weten we dat het zindelijkheidsproces niet bij elke kleuter even snel of even vlotjes verloopt. Daarom hebben we een stappenplan uitgewerkt.
Merken we de eerste schooldagen dat je kleuter regelmatig nog een ongelukje heeft dan geven we een foldertje mee met 10 zinvolle tips die je kleuter kunnen helpen.
Verder wachten we dan een 3-tal weken af : Voor het eerst naar school gaan is erg spannend en heel wat jonge kleuters reageren hierop door terug in hun broekje te doen.
Als je kleuter na 3 weken nog steeds regelmatig een vuil broekje heeft, maken we een afspraak voor een gesprek. We bekijken hoe het thuis en op school loopt. Samen maken we dan afspraken.

Op deze manier werken we er samen aan!

Contact

Tijdig jouw kind inschrijven?

Inschrijvingen in onze school

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x