Oudercomité

Oudercomité

Oudercomité

Overzicht

Beste ouder,

Van harte welkom op onze webpagina's van het oudercomité!

Wie?

Ons oudercomité is een vereniging (vzw) van ouders van kinderen uit de Abdijschool Vlierbeek. Samen met de directie en leerkrachten willen we onze school zo goed mogelijk helpen met andere dingen naast de leer- en opvoedingsopdracht.

Wat?

We willen een ontmoetingsplaats zijn voor ouders waar van gedachten gewisseld kan worden over de schoolactiviteiten en het opvoedingsproject van de school.
Het oudercomité wil dat u op de hoogte blijft van wat er zich in de school afspeelt.
Op de vergaderingen van de ouderraad kunnen ouders zich informeren en opmerkingen naar de school doorgeven.
Twee keer per jaar wordt een algemene vergadering gehouden van het oudercomité.
Hier worden o.a. de vooruitgang van de werkgroepen besproken en in het kader van de VZW-structuur alle essentiële beslissingen
genomen.


Waarom?

Onze doelstellingen staan in functie van het welzijn van onze schoolgaande kinderen.
Door het organiseren van allerhande activiteiten leren we elkaar beter kennen en bouwen zo samen aan een goede sfeer, niet alleen binnen de schoolmuren, maar ook erbuiten!
Naast de reguliere werkingsmiddelen en subsidies, ondersteunen we onze school ook financieel.
In samenspraak met de directie en de leerkrachten bekijken we met het oudercomité waarmee we de school extra kunnen helpen.
Zo hebben we de voorbije jaren digitale schoolborden aangekocht, zorgden we voor de verfraaiing van de speelplaatsen, etc.
Daarnaast zijn we er om de school organisatorisch te ondersteunen.


Hoe?

De werking van het oudercomité gebeurt via gemotiveerde werkgroepen die elk op zich een activiteit of thema bezielen.
Onze werkgroepen bepalen zelf hoe ze inhoudelijk een activiteit of thema invullen.
Een overzicht van onze werkgroepen en een korte uitleg vind je bij de categorie “Werkgroepen”.

Werkgroepen

Ouderraad

De ouderraad maakt als officieel adviesorgaan deel uit van de schoolstructuur en voldoet aan de voorwaarden van het participatiedecreet van de Vlaamse Gemeenschap.
Anderzijds is de ouderraad ook erkend als een soort werkgroep binnen het oudercomité. Op die manier wordt het democratische draagvlak vergroot en is er een vruchtbare kruisbestuiving tussen de ouderraad en de andere werkgroepen van het oudercomité.

De ouderraad kiest vertegenwoordigers voor de schoolraad.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alle thema's waarover de schoolraad bevoegdheid heeft.


Voorzitter: Koen Vanvlasselaer

Contact

Koen Vanvlasselaer
Email: ouderraad.vbsvlierbeek@sgarchipel.be
Telefoon: +32 16 35 56 17
Mobiel: +32 498 154 156

Klikvorsjes

Onze werkgroep ondersteunt de school op ICT-vlak, onder meer voor de website, onderhoud van de pc’s, het netwerk, ... Verder worden de activiteiten van de andere werkgroepen ondersteund, bv. door online inschrijven mogelijk te maken. Onze werkgroep is dringend op zoek naar ouders met een beetje IT-ervaring.

Werkgroep verantwoordelijke:

Contact

Email: klikvorsjes.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Flapuit

Dit is het schoolkrantje met actueel nieuws over schoolevenementen. Het wordt gemaakt door leerkrachten, ouders en kinderen. Het verschijnt éénmaal per kwartaal. Voor het schrijven, de lay-out, samenstelling en nakijken van het schoolkrantje, zoeken we ook dringend nieuwe ouders.

Werkgroep verantwoordelijke: Toon Leroy

Contact

Toon Leroy
Email: flapuit.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

MOS

MOS: Milieuzorg Op School

zorgt dat de kinderen bewust worden dat het goed omgaan met het milieu en het klimaat belangrijk is voor iedereen.

Werkgroep verantwoordelijke: Julie Arnhem en Ivana Stankovic 

Contact
Email:

Vlierbeekkermis

... zorgt dat Vlierbeekkermis een echt feest wordt met een leuke opbrengst voor de school waar dan opnieuw leuke dingen mee kunnen gedaan worden voor de school.

Werkgroepverantwoordelijke:

Contact

Email: vlierbeekkermis.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Spel- en oudercafé

We organiseren leuke, ontspannende activiteiten voor ouders en leerkrachten, kwestie van elkaar ook eens op een andere manier te leren kennen. Zoals een oudercafé, de spelavond “De Vlierbeekse Weerwolven” of het live- concert “Parents on Stage” met muzikale ouders.
Ben je een geboren spelleider of gewoon zin om te helpen, neem dan gerust contact op.

Werkgroep verantwoordelijke: Koen Vanvlasselaer

Contact
Koen Vanvlasselaer
Email: spel-oudercafe.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Quiz

Al sinds 2002 organiseert onze werkgroep de quiz, die intussen is uitgegroeid tot een vaste waarde. Het doel is om er een gezellige, leerrijke en ontspannende avond van te maken voor zowel ouders, personeel, sympathisanten als doorwinterde quizbeesten.
Hou je van quizzen en wil je helpen bij de organisatie ervan, neem dan gerust contact met ons op.

Werkgroep verantwoordelijke: Lies Lierman

Contact

Email: quizmaster.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Liemingen

Onze werkgroep vertegenwoordigt de ouders en de kinderen van de afdeling Liemingen. Deze werkgroep organiseert in de wijkschool onder meer klusdagen, de boekenbeurs, Liemingen ontbijt en het afscheid van de derde kleuterklas.
Ouders waarvan de kleuters naar de wijkschool gaan, zijn altijd welkom in de werkgroep.

Werkgroep verantwoordelijke: Anneleen Andriessen

Contact
Anneleen Andriessen
Email: liemingen.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Veiligheid

In het verleden heeft deze werkgroep gezorgd voor het veiliger maken van de schoolomgeving.
De activiteiten van de werkgroep staan momenteel op een laag pitje, maar mits gemotiveerde ouders kan deze werkgroep weer opleven.

Werkgroep verantwoordelijke:

Contact

Email: veiligheid.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Leesplezier

Onze werkgroep organiseert elk jaar rond eind oktober de boekenbeurs op school. We zoeken iets origineels rond gedichtendag en stellen de werkjes van kinderen tentoon. Bovendien leggen ze contacten met schrijvers en illustrators om hen bij onze kinderen in de klas te brengen en op die manier hun interesse in het betere leesboek te stimuleren.
Voor de organisatie van de boekenbeurs en gedichtendag worden boekenliefhebbers gezocht.

Werkgroep verantwoordelijke: Frederika Tournicourt

Contact
Frederika Tournicourt
Email: leesplezier.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Laatstejaars receptie

Met een aantal ouders van het vijfde leerjaar organiseren we de eindejaar receptie voor de kinderen van het zesde leerjaar die afzwaaien, en hun ouders.
Dit gebeurt door ouders van leerlingen uit het vijfde leerjaar.

Werkgroep verantwoordelijke

Contact

Email: laatstejaarsreceptie.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Schoolraad

Schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers in van de ouderraad, van het personeel en van de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar.

 

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid …
De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Als de schoolraad vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan ze advies inwinnen bij de Commissie zorgvuldig bestuur.
Ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur zelf kunnen bij die commissie terecht met vragen of problemen.


Samenstelling van de schoolraad

Leerkrachten:
Bieke Wets
Gerd Ronsmans
Inge Beyers

Ouders:
Dirk Loeckx
Annelies Vercruysse

De lokale gemeenschap:
Dirk Vande Gaer
Conny Claes
Lieve Boschmans

Waarnemende leden:
Annick Vulsteke
Frank Lefever

Voorzitter schoolraad:
Els Vanvolsem

Secretaris:
Annelies Vercruysse


Contact

Annelies Vercruysse
Dirk Loeckx
mail : schoolraad.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft tot taak het doel van het oudercomité te behartigen en alle beslissingen van de “Statutaire Algemene Vergadering” en “Bijzondere Algemene vergaderingen” uit te voeren.
Het behartigt de lopende zaken zoals post, stukken ten aanzien van leveranciers, financiële instellingen, overheidsinstellingen en overige.

Het dagelijks bestuur roept de “Raad van Bestuur” samen om te vergaderen.


Samenstelling van het bestuur

Voorzitter :
Veerle Vanleene

Ondervoorzitter :
Gianni Reale

Penningmeester :


Secretaris :

Werkgroepcoördinator :
Annelies Vercruysse

Waarnemend lid:
Annick Vulsteke


Contact

Veerle Vanleene
Email:ouderraad.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING van het Oudercomité abdijschool Vlierbeek VZW

Contact


Schoolbrochure
Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x