Opvang

Het opvangteam van KinderKuren doet met veel plezier de voor- en naschoolse opvang in VBS Vlierbeek.

Opvang vinden voor uw oogappel tijdens schoolvrije dagen is voor de meeste ouders geen evidentie. Daarom bieden wij met Kinderkuren kwaliteitsvolle opvang aan, in een voor de kinderen vertrouwde omgeving waar zij zich geborgen en veilig voelen.

We willen kinderen een fantastische tijd bezorgen door o.a. het organiseren van leuke activiteiten op maat van de kinderen. Zo trachten we de creativiteit te stimuleren door allerhande knutsel opdrachten, het spelen van een quiz of proberen we hen spelenderwijs nieuwe vaardigheden aan te leren.

Tijdens de opvang staat er een geweldig en gemotiveerd team klaar dat oog heeft voor elk kind en hen gewaardeerd en gerespecteerd doet voelen. We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat U in ons stelt.

Het Kinderkuren team

Aarzel dus niet en kom mee met ons spelen, samen maken we er een spetterende opvangtijd van!

Met vragen i.v.m. de opvang van je kind, kan je steeds terecht bij de vestigingsverantwoordelijke:

 Ilse Van Camp
Telefonisch bereikbaar op 0496/70 28 11
Of via e-mail: ilse.vancamp@leuven.be
Aanwezigheid Abdijschool : dinsdag en donderdag vanaf 16u00
Aanwezigheid Liemingen : maandag of vrijdag vanaf 16u00

Ons team:


Wil je een opvangmedewerker telefonisch bereiken tijdens de opvang?

Opvang Abdijschool 1 : 0488/63.18.05
Opvang Abdijschool 2 : 0488/63.18.07
Opvang Wijkschool : 0488/63.18.28


Algemeen:

Opvang is er elke schooldag voor en na school, op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen (schoolvrije dagen)

 

    Ochtendopvang

    Avondopvang

maandag

    van 7u00 tot 8u15

    van 15u45 tot 18.30u

dinsdag

    van 7u00 tot 8u15

    van 15u45 tot 18.30u

woensdag

    van 7u00 tot 8u15

    van 12u30 tot 18.30u

donderdag

    van 7u00 tot 8u15

    van 15u45 tot 18.30u

vrijdag

    van 7u00 tot 8u15

    van 15u45 tot 18.30u


Schoolvrije dagen

 • vrijdag 2 oktober 2020: pedagogische studiedag
 • maandag 5 oktober 2020: lokale verlofdag

 • woensdag 25 november 2020: pedagogische studiedag

 •  woensdag 20 januari 2021: pedagogische studiedag

 •  vrijdag 19 maart 2021: lokale verlofdag

Praktisch

Inschrijven

Je schrijft je kind in bij KinderKuren door het opvangdossier ingevuld terug te bezorgen aan het schoolsecretariaat. Het opvangdossier krijg je bij inschrijving op school of je kan het vragen aan de vestigingsverantwoordelijke van KinderKuren.

Voor de externe activiteiten en de schoolvrije dagen krijgt u via de mail een inschrijvingsformulier.

Opgelet! Ook al gaat je kind al naar de opvang, gelieve je gegevens te controleren en up-to-date te houden. Dit kan via de volgende link:  https://kinderkuren.kwandoo.com

Aanwezigheidsregistratie

We werken met een tablet om aanwezigheden te registreren. Als je je kind brengt of ophaalt, ga dan even langs de begeleiding om je kind in of -uit te schrijven. Dit is belangrijk voor de veiligheid en de facturatie.

Huishoudelijk reglement:

https://www.leuven.be/kinderkuren

Vanaf 7u00 zijn de kinderen welkom in de oude turnzaal.

 • Ingang: Enkel het poortje bij fietsenstalling van 5e en 6e leerjaar dient als ingang. 
 • Kinderen van de andere leerjaren wandelen over de speelplaats met de fiets in de hand om hun fiets in hun eigen fietsenstalling te plaatsen.
 • De kinderen melden zich aan bij de opvangmedewerker vooraleer te gaan spelen.
 • Bij droog weer kunnen de kinderen vanaf 7u30 buiten spelen.
 • Om 8u15 worden de kleuters naar de kleuterspeelplaats gebracht.
 • De opvang van KinderKuren is afgelopen om 8u15, daarna is er speelplaatstoezicht door de leerkrachten.

TARIEVEN

 • Normaal tarief: € 0,45/begonnen kwartier
 •  Sociaal tarief: globale korting van 80% (niet cumuleerbaar met de gezinskorting)
  Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kunnen een aanvraag voor een sociaal tarief doen bij de administratie. Een sociaal tarief kan worden toegekend aan de hand van:
  -Klevertje mutualiteit met de juiste code (dit kan enkel het eerste jaar van aanvraag)
  - Attest verhoogde tegemoetkoming ð te bekomen bij de mutualiteit
  - Aanslagbiljet van de personenbelasting
 • Gezinskorting: -20% voor 2e kind, -30% voor 3e kind, -40% voor 4e, 5e ,6e, .. kind
 • Domiciliëringskorting: eenmalige korting van 20% op eerste afrekening

Meer informatie: www.leuven.be/kinderkuren | Kinderkuren@leuven.be | 016 27 26 39

Huiswerkklas

Op maandag, dinsdag en donderdag is er na de school nog een vrijblijvende studie voor kinderen vanaf het tweede leerjaar.
De studie duurt tot 16.45u.
De studie gebeurt onder toezicht van een leerkracht. Het is de bedoeling om een rustige omgeving aan te bieden waarin uw kind leert zijn huiswerk zelfstandig te maken.
Het is wenselijk dat je de werkjes na de studie alsnog nakijkt, zodat je steeds op de hoogte blijft van de vorderingen van uw kind.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x