Bij het begin van elk schooljaar moeten we aan alle ouders onze schoolbrochure met schoolreglement bezorgen.
Via onze website is deze info voor iedereen steeds beschikbaar en lijkt ons een papieren exemplaar voor heel wat ouders overbodig.

We willen benadrukken dat de mogelijkheid blijft bestaan om een papieren exemplaar te bekomen.

Hier kan je deze brochure downloaden. Het document is opgemaakt in PDf-formaat.

Met vragen over deze schoolbrochure kan je altijd terecht bij de directie van de school.